Hoger Beroepsonderwijs

Productiviteit

Productiviteitsontwikkeling

INDEXCIJFERS (1980 = 100)

hoger beroepsonderwijs

Middelen

Kosten

Kosten

Kosten personeel, materiaal en kapitaal, 2016

Productie en kwaliteit

Productie

Totale productie

indexcijfers (1980=100)


Kosten

(x mln)


Studenten

(x 1000)

1980216.9
1990242.7
2000312.7
2010416.6
2016446.6

Prijsontwikkeling

INDEXCIJFERS (1980 = 100)


Studenten voltijd

(x 1000)

1980137.4
1990185
2000250.9
2010344.8
2016398.5

Productie per instelling

INDEXCIJFERS (1980 = 100)

1980100
1990524.9
2000892.4
20101473.7
20162123.1

Studenten deeltijd

(x 1000)

198076.7
199053.1
200056.3
201064.1
201645.8

Volumes


Kwaliteit

Volumes ingezette middelen

indexcijfers: 1980=100

uitval voltijd na 3 jaar

in procenten


Personeel

In fte's (x 1000)


Tevredenheid studenten

In procenten