Hoger Beroepsonderwijs

Productiviteit

Productiviteitsontwikkeling

INDEXCIJFERS (1980 = 100)

hoger beroepsonderwijs

Middelen

Kosten

Kosten

Kosten personeel, materiaal en kapitaal, 2017

Productie en kwaliteit

Productie

Totale productie

indexcijfers (1980=100)


Kosten

(x mln)


Studenten

(x 1000)

1980216.9
1990242.7
2000312.7
2010416.6
2017452.7

Prijsontwikkeling

INDEXCIJFERS (1980 = 100)


Studenten voltijd

(x 1000)

1980137.4
1990185
2000250.9
2010344.8
2017403

Productie per instelling

INDEXCIJFERS (1980 = 100)

1980100
1990526.5
2000896.2
20101481.1
20172161.4

Studenten deeltijd

(x 1000)

198076.7
199053.1
200056.3
201064.1
201746.1

Volumes


Kwaliteit

Volumes ingezette middelen

indexcijfers: 1980=100

uitval voltijd na 3 jaar

in procenten


Personeel

In fte's (x 1000)


Tevredenheid studenten

In procenten