Middelbaar Beroepsonderwijs

Productiviteit

Productiviteitsontwikkeling

INDEXCIJFERS (1980 = 100)

middelbaar beroepsonderwijs

Middelen

Kosten

Kosten

Kosten personeel, materiaal en kapitaal, 2017

Productie en kwaliteit

Productie

Totale productie

indexcijfers (1980=100)


Kosten

(x mln)


Studenten

(x 1000)

1980288
1990468.6
2000452
2010528
2017488.2

Prijsontwikkeling

INDEXCIJFERS (1980 = 100)


Studenten BOL-Voltijd

(x 1000)

1980151.3
1990291.9
2000271.8
2010344.2
2017380.8

Productie per instelling

INDEXCIJFERS (1980 = 100)

1980100
1990285.7
2000781.6
2010906.8
2017871.5

Studenten overig

(x 1000)

1980238.5
1990355.6
2000286.6
2010224.2
2017140.7

Volumes


Kwaliteit

Volumes ingezette middelen

indexcijfers: 1980=100

ongediplomeerde uitstroom

(x 1000)


Personeel

In fte's (x 1000)


Studiesucces mbo

In procenten