Primair Onderwijs

Productiviteit

Productiviteitsontwikkeling

Indexcijfers (1980=100)

primair onderwijs

Middelen

Kosten

Kosten

Kosten personeel, materiaal en kapitaal, 2017

Productie en kwaliteit

Productie

Totale productie

indexcijfers (1980=100)


Kosten

(x mln)


Leerlingen

(x 1000)

19801834.1
19901552.1
20001644
20101646.6
20171515.8

Prijsontwikkeling

INDEXCIJFERS (1980 = 100)


Leerlingen speciaal
onderwijs

(x 1000)

198089.9
1990107.7
200096.4
2010111.3
2017101.2

Productie per instelling

INDEXCIJFERS (1980 = 100)

1980100
1990195.9
2000263
2010283
2017289.2

Leerlingen met migratie-
achtergrond

(x 1000)

198071.2
1990139
2000218.2
2010246.1
2017245.8

Volumes


Kwaliteit

Volumes ingezette middelen

indexcijfers: 1980=100

Leerlingprestaties rekenen

Indexcijfers (1995=100)


Personeel

In fte's (x 1000)


Leerlingprestaties leesvaardigheid

Indexcijfers (2001=100)