Voortgezet Onderwijs

Productiviteit

Productiviteitsontwikkeling

INDEXCIJFERS (1980 = 100)

voortgezet onderwijs

Middelen

Kosten

Kosten

Kosten personeel, materiaal en kapitaal, 2017

Productie en kwaliteit

Productie

Totale productie

indexcijfers (1980=100)


Kosten

(x mln)


Leerlingen

(x 1000)

19801226.4
1990916.5
2000894.1
2010939.5
2017985.5

Prijsontwikkeling

INDEXCIJFERS (1980 = 100)


Leerlingen onderbouw

(x 1000)

1980452.5
1990385.7
2000421.9
2010416.7
2017435.8

Productie per instelling

INDEXCIJFERS (1980 = 100)

1980100
1990126.7
2000307.5
2010353.5
2017379.2

Leerlingen bovenbouw VMBO

(x 1000)

1980462.8
1990283.5
2000221.6
2010205.9
2017217.9

Volumes


Kwaliteit

Volumes ingezette middelen

indexcijfers: 1980=100

ongediplomeerde uitstroom

(x 1000)


Personeel

In fte's (x 1000)


Leerlingprestaties wiskunde