Wetenschappelijk Onderwijs

Productiviteit

Productiviteitsontwikkeling

INDEXCIJFERS (1980 = 100)

wetenschappelijk onderwijs

Middelen

Kosten

Kosten

Kosten personeel, materiaal en kapitaal, 2017

Productie en kwaliteit

Productie

Totale productie

indexcijfers (1980=100)


Kosten

(x mln)


Studenten

(x 1000)

1980154.8
1990222.3
2000186.3
2010263.1
2017287.1

Prijsontwikkeling

INDEXCIJFERS (1980 = 100)


Wetenschappelijke productie

Indexcijfers (1980=100)

1980100
1990214.2
2000272
2010380
2017428.3

Productie per instelling

INDEXCIJFERS (1980 = 100)

1980100
1990145.1
2000132.7
2010186.9
2017205.4

Aandeel vrouwelijke studenten

in procenten

198030.9
199042.6
200048.2
201051.6
201751.5

Volumes


Kwaliteit

Volumes ingezette middelen

indexcijfers: 1980=100

uitval na 3 jaar

in procenten


Personeel

In fte's (x 1000)


Tevredenheid studenten

in procenten