Gevangeniswezen

Productiviteit

Productiviteitsontwikkeling

INDEXCIJFERS (1980 = 100)

gevangeniswezen

Middelen

Kosten

Kosten

personeel, materiaal en kapitaal 2016

Productie en kwaliteit

Productie

Totale productie

indexcijfers (1980=100)


Kosten

(x mln)


Gedetineerden

(x 1000)

19803.3
19906.8
200011.7
201013.2
20169.2

Prijsontwikkeling

(x mln)


INSTROOM GEDETINEERDEN

(x 1000)

198025.8
199028.5
200035.7
201039.3
201633.1

Productie per instelling

INDEXCIJFERS (1980 = 100)

1980100
1990183.8
2000329
2010501.9
2016389.9

Overige gedetineerden

(x 1000)

19800
19900
20000.3
20101.3
20161.9

Volumes


Kwaliteit

Volumes ingezette middelen

indexcijfers: 1980=100

Algemene recidive

in procenten: 1996-2016


Personeel

In fte's


Ontvluchtingen gedetineerden

INDEXCIJFERS 1985 = 100