Politie

Productiviteit

Productiviteitsontwikkeling

INDEXCIJFERS (1980 = 100)

politie

Middelen

Kosten

Kosten

personeel, materiaal en kapitaal 2016

Productie en kwaliteit

Productie

Totale productie

indexcijfers (1980=100)


Kosten

(x mln)


Misdrijven

(x 1000)

1980761.4
19901242
20001434.3
20101200.8
2016928.9

Prijsontwikkeling

INDEXCIJFERS (1980 = 100)


Verkeersovertredingen

(x 1000)

19802769.5
19902889.9
20007976.4
201011129.5
20169520.1

Productie per instelling

INDEXCIJFERS (1980 = 100)

1980100
199097.6
2000521.9
2010546.8
20161278.3

Preventie

INDEXCIJFERS (1980 = 100)

1980100
199066.8
200053
201075.2
2016106.3

Volumes


Kwaliteit

Volumes ingezette middelen

indexcijfers: 1980=100

Opgehelderde misdrijven

in procenten


Personeel

In fte's


Tevredenheid

POLITIEOPTREDEN IN DE BUURT: INDEXCIJFERS (1993 = 100)