Rechterlijke macht

Productiviteit

Productiviteitsontwikkeling

INDEXCIJFERS (1980 = 100)

rechterlijke macht

Middelen

Kosten

Kosten

personeel, materiaal en kapitaal 2016

Productie en kwaliteit

Productie

Totale productie

indexcijfers (1980=100)


Kosten

(x mln)


Afdoeningen

Openbaar ministerie 1980-2016 (X 1000)

19801402
1990951.9
2000513.5
2010452.4
2016549

Prijsontwikkeling

(x mln)


Kantonzaken

(X 1000)

1980491
1990613.9
2000601.7
20101164.5
2016973.3

Productie per instelling

INDEXCIJFERS (1980 = 100)

1980100
1990112.9
2000165.3
2010508
2016817.8

Rechtbankzaken

(x 1000)

1980334
1990359.5
2000506.5
2010606
2016561

Volumes


Kwaliteit

Volumes ingezette middelen

indexcijfers: 1980=100

Hogerberoepszaken strafrecht

INDEXCIJFERS (1980 = 100)


Personeel

In fte's


Doorlooptijd strafzaken

Realisatie tijdnorm strafzaken in procenten